Dr. Öğr. Üyesi CİHANGİR SAĞLAM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi CİHANGİR SAĞLAM

T: (0282) 250 2268

M csaglam@nku.edu.tr

W csaglam.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL MEKANİZASYON (DR)
Öğrenim Yılları: 1992-1996
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL MEKANİZASYON (DR)
Öğrenim Yılları: 1989-1992
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1983-1989
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. TAR.MAK.BL.
1996-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ / TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
1996-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. TAR.MAK.BL.
1990-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2006-2007
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2005
Üniversite Dışı İş Deneyimi
YARDIMCI DOÇENT NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2006-
YARDIMCI DOÇENT TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1996-2006
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1990-1996
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Biyosistem Mühendisliği
Tarım Makine Sistemleri
Tarım Makineleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAN F., SAĞLAM C., The Effects of Anhydrous Ammonia on the Leaf Nitrogen and Leaf Color in Wheat, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 62-67, 2017.
Özgün Makale Google scholar, open access, ressearch gate Erişim Linki
2. TAN F., SAĞLAM C., AKAR G., ANHDROMUS AMMONIA APLICATION EQIPMENT DESING AND DEVELOPING, International Journal of Current ResearchInternational Journal of Current ResearchInternational Journal of Current ResearchInternational Journal of Current ResearchInternational Journal of Current Research, vol. 8, pp. 42802-442805, 2016.
Özgün Makale GOOGLE SCHOLAR-OPEN ACCES Erişim Linki
3. TAN F., SAĞLAM C., EFFECTS OF ANHYDROUS AMMONIA APPLICATION ON YIELD AND YIELD COMPONENT OFSUNFLOWER HELIANTHUS ANNUS L, International Journal of Development Research, vol. 6, pp. 10534-10539, 2016.
Özgün Makale GOOGLE SCHOLAR-DOJ-RESEARGATE Erişim Linki
4. TAN F., SAĞLAM C., AKAR G., Susuz Amonyak Uygulama Ekipmanının Tasarlanarak Geliştirilmesi ve Buğday Tarımında Etkilerinin Araştırılması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 44-51, 2016.
Özgün Makale CABI-DOAJ-EBSCO-ULAKBİ Erişim Linki
5. BAYHAN Y., FIELKE J., SAĞLAM C., PERFORMANCE OF A DUAL TINE AND PRESSWHEELS SEEDING MODULE FOR A RANGEOF SPEEDS, PRESSWHEELS AND SOWING TINE ALINMENTS, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 21, pp. 454-460, 2015.
Özgün Makale google academic
6. turen n., AKDEMİR B., SAĞLAM C., Developing A Test Software for Variable Rate Controllers with Servomotors, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol. 10, pp. 207-211, 2014.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki
7. SAĞLAM C., kıran t., Comparison of Flame Weeding With Other Methods in Vineyard Weed Control, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), vol. 6, pp. 181-184, 2010.
Özgün Makale ulakbim,tubitak, google scholar
8. BELLİTÜRK K., SAĞLAM C., AKDEMİR B., ŞİŞMAN C. B., SÖZÜBEK B., Determination of Spatial Variability in Olive Production Part II Leaf, Bulgarian Journel of Agricultural Sciences, vol. 16, pp. 713-718, 2010.
Özgün Makale SCI
9. BELLİTÜRK K., SAĞLAM C., AKDEMİR B., ŞİŞMAN C. B., Determination of Spatial Variability in Olive Production Part I Soil, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, vol. 16, pp. 468-475, 2010.
Özgün Makale SCI
10. SAĞLAM C., BAYHAN Y., GONULOL E., ULGER P., Economic Aspect of Soil Tillage Systems in Canola Farming, BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol. 3, pp. 237-242, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. SAĞLAM C., AKTAŞ T., Determinaton of Some Physical Properties and Static Friction Coefficient of Olive (Olea europea L., Ayvalik and Memecik), JOURNAL OF AGRONOMY, vol. 4, pp. 308-310, 2005.
Özgün Makale ASCI-CABI-AGRIS-GOOGLE SCHOLAR
12. SAĞLAM C., AKDEMİR B., Annual Usage of Tractors in North-West Turkey, Biosystems Engineering, vol. 82, pp. 39-44, 2002.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAN F., SAĞLAM C., Tarımda Azotlu Gübre Olarak Susuz Amonyak ve Uygulama Ekipmanı, Tarım ve Mühendislik, ss. 77-80, 2017.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
2. TAN F., SAĞLAM C., Tarımda Azotlu Gübre Olarak Susuz Amonyak ve Uygulama Ekipmanı, Tarım ve Mühendislik, ss. 77-80, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÜLGER P., GÜZEL E., KAYIŞOĞLU B., EKER B., AKDEMİR B., PINAR Y., BAYHAN Y., SAĞLAM C., Tarım Makinaları İlkeleri, Yayın Yeri: Fakülteler Matbaası - İstanbul, 2002.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SAĞLAM C., TAN F., A Different Method of using Nitrogen in Agriculture Anhydrous Ammonia, International Advanced Researches Engineering Congress-2017 (16.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. SAĞLAM C., TAN F., AKTAŞ T., Influence of Harvesting Methods and Waiting Period of Olive After Harvesting on The Viscosity and Thermal Properties of Olive Oil, International Advanced Researches Engineering Congress-2017 (16.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. AKDEMİR B., SAĞLAM C., TÜREN N., ÖZYÜRÜYEN L. C., ÜNGÖR M. G., ATAR E. S., Development Of A Prototype Linear Fertiliser Machine With Variable Rate Controller For Orchards, AGRICULTURAL EMCANIZATION AND ENERGY CONGRESS 2017 (13.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
4. SAĞLAM C., TAN F., An Environmentally Friendly Method of Fertilizer Application in Agricultural, IASTEM International Conference (09.09.2017-10.09.2017).
Tam metin bildiri
5. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., ÜRÜŞAN A. Y., ATAR E. S., EFFECT OF SPATIAL VARIABILITY ON FERTILISER REQUIREMENT OF OLIVE ORCHARD CULTIVATED FOR OIL PRODUCTION, INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE - ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
6. SAĞLAM C., TAN F., The Effects of Anhydrous Ammonia Application on Wheat Yield, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. AKDEMİR B., SAĞLAM C., TÜREN N., ÖZYÜRÜYEN L. C., ATAR E. S., DEVELOPMENT OF A PROTOYPE LINEER FERTILISERMACHINE WITH VARIABLE RATE CONTROLLER FOR ORCHARDS, 1st AXEMA-EurAgEng Conference-Intensive and environmentally friendly agriculture: an opportunity for innovation in machinery and systems (25.02.2017-26.05.2017).
Özet bildiri
8. AKDEMİR B., SAĞLAM C., BELLİTÜRK K., MAKARACI A. Z., sener m., Urusan A. Y., Atik M., Precision Farming in Olive Production, NERCITA ICIA 2015 (27.09.2015-30.09.2015).
Sözlü Bildiri
Ulusal Projeler
1. Sususz Amonyak Gübresinin Uygulama Olanakları ve Uygun Ekipman Geliştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2014-01.06.2016.
2. Zeytin Bahçeleri Için Degisken Düzeyli Gübreleme Yapan Gübre Dagıtma Makinası Gelistirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.10.2012-15.02.2016.
Patentler
1. Bir Dağıtım Sistemi 2014 13609, 2017
Patent Başvuru Sahipleri:Bahattin AKDEMİR,Cihangir SAĞLAM,Nail TÜRER,Levni ÖZYÜRÜYEN,Eyüp Selçuk ATAR
Patent Buluş Sahipleri:Nail TÜRER,Eyüp Selçuk ATAR,Bahattin AKDEMİR,Levni ÖZYÜRÜYEN,Cihangir SAĞLAM.
2. Susuz Amonyak Gübresinin Toprağa Uygulanmasını Sağlayan Ekipman 2014 03465, 2015
Patent Başvuru Sahipleri:Fulya TAN,Cihangir SAĞLAM,Aydın AKSOY,Halit YILMAZ,Güven AKAR
Patent Buluş Sahipleri:Fulya TAN,Cihangir SAĞLAM,Aydın AKSOY,Halit YILMAZ,Güven AKAR.
Tasarım
1. ZEYTİN BAHÇELERİ İÇİN DEĞİŞKEN DÜZEYLİ GÜBRELEME YAPAN GÜBRE DAĞITMA MAKİNASI, 15.10.2011-15.02.2016
Tasarım Sahipleri:BAHATTİN AKDEMİR,CİHANGİR SAĞLAM,EYÜP SELÇUK ATAR,NAİL TÜRER,LEVNİ ÖZYÜRÜYEN.
Sanatsal Faaliyetler
1. DLG-ÖÇP TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI KARAEVLİ-T.DAĞ MEYVE BAHÇELERİ İÇİN DEĞİŞKEN ORANLI GÜBRE DAĞITMA MAKİNASI, Yer:DLG-ÖÇP TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI KARAEVLİ-T.DAĞ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD.ŞTİ. TEKİRDAĞ, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma